søndag 28. juni 2015

Fra 1 til 27 pst kristne i Sør-Korea siste 100 år

 Får dere statsstøtte? spurte den sørkoreanske kirkelederen forbauset. Det var et fremmed begrep for ham. – Vi må sørge for våre egne inntekter.
Det er søndag, og vi besøker den presbyteriansk kirke like rundt hjørnet fra hotellet, godt inneklemt.
 1200 medlemmer, fem gudstjenester hver søndag, søndagsskole, daglig morgenbønn 06.00, sosialt hjelpearbeid, undervisningsbygg i seks etasjer vegg i vegg med med stor virksomhet Underholder seks misjonærer i Afrika. Tre pastorer. Stort menighetskor og orkester.
Prekenen varer i 40 minutter, og på storskjermen blir den døvetolket (eksempel til etterfølgelse). Teksten er fra Jeremiah, og vi skjønner at i alle fall er det tre personer som involveres: Jesus, Barack Obama og Oprah Winfrey. I den rekkefølge.
Et stort menighetskor og orkester ledersalmesangen. Melodiene er enkle og lett sangbare, men vi kjenner bare den første, den som på norsk heter, «O store Gud, O store Gud, når jeg i undring aner, hva du har skapt i verden ved ditt ord».  På engelsk er navnet «How Great  Thou Art», mest kjent gjennom Elvis Presleys utgave. Det var vel også han som gjorde den verdensberømt. Da predikanten Carl G. Boberg skrev salmen i 1885, regnet han nok ikke med at den i en avstemning i Christianity Today kom på 2.plass i en leserkåring over tidenes salme nr.2, bare slått av «Amazing Grace». Melodien er en 
svensk folkemelodi.
Etter gudstjenesten er det lunsj med kimskisuppe, ris og en liten grønnsakrett, og de seks nordmennene ønskes  hjertelig velkomne.
Det spesielle med denne kirken er at den ble bygget av nordkoreanere som flyktet til sør 1950-53. Den er et av uttrykkene for at ingen land vel har opplevd så stor kristen vekst som nettopp Sør-Korea. Her kombineres gammel, koreansk tradisjon og kristendom med stor suksess, og er både karismatiske og praktisk orientert.  I 1910 var omlag 1 prosent av befolkningen kristne, i dag er Sør-Korea ved siden av Filippinene det landet i Asia der kristendommen står sterkest. Og den fremtrer vital og dynamisk.

I tall: 20 prosent  av befolkningen er protestanter, rundt 7 prosent er romersk-katolske. I Seoul regner hver 3.innbygger seg som «personlig kristen».  På den mer historiske siden: 23 prosent av sørkoreanerneer  buddhistere, under 1 prosent
er tilhengere av konfusianismen.. Nærmere halve befolkningen er uten religionstilknytning.

Professor Helje Kringlebotn Sødal ved Universitatet i Agder fremhever disse grunnene til kristendommens fremmarsj i Sør-Korea:
Historisk har Korea hatt en utsatt posisjon mellom stormaktene Japan og Kina. Kristendommen, som ikke var knyttet til noen av disse landene, fremsto som et frelsende alternativ, individuelt og nasjonalt.
Landets omfattende moderniseringsprosesser, sosialt, materielt og politisk, ble langt på vei forbundet med kristen innflytelse.
Stedegengjøringen av kristendommen dempet motsetningen mellom tradisjonell og ny tro.

Det store spørsmålet er om den kristne "boomen" vil fortsette, om veksten vil flate ut, eller om kristendommen vil oppleve tilbakegang. Det er ulike syn på dette blant forskerne. Noen regner med at religiøsitet generelt vil avta i Sør-Korea fordi den globaliserte, postmoderne kulturen nå i stadig større grad påvirker landet.Andre forventer at kristendommen vil vokse og argumenterer bl.a. med de mange kristne institusjonene og organisasjonene som øker sin innflytelse i samfunnet
Den største menigheten i Seoul er Yoido Full Gospel Church, med 830.000 medlemmer, Den sees av mange som et eksempel på moderne menighetsbygging, og satser på mindre grupper som gjør alle delaktige i arbeidet.

Norge har aldri drevet misjon i Sør-Korea, men det ble gjort diakonalt arbeid av militærpersonell ved det norske feltsykehuset i Koreakrigen, de  opprettet et barnehjem. De siste årene er imidlertid Sjømannskirken netablert i Sør-Korea, på øya Okpo like utenfor Busan. - Fremover vil det være over tusen nordmenn stasjonert i Okpo, en liten øy utenfor Pusan. Mange av dem  r pendlere som har familien i Norge. De fleste arbeider på to av de største skipsverftene i verden, Samsung - og Daewoo-verftet, der flere norske selskaper har etablert seg. Blant andre Statoil, National Oilwell, Aker Solution, Odfjell Drilling, Kongsberggruppen og Veritas. Arbeidsgivere er bekymret over manglende fritidstilbud med mulighet for å fylle fritiden på en positiv måte. De ønsket et norsk møtested, og Sjømannsskirken har fulgt opp.
Ute på kirketunet driver noen av menighetens unge salg av leskedrikker til inntekt fir kirkens misjonsarbeid. Generelt er Sør-Koreas misjonsbevegelse i stadig vekst, og har  de siste årene kommer stadig nærmere USA i antall misjonærer.  Rundt 25.000 av verdens misjonærer er nå koreanske.
Vil kirkeveksten i Sør-Korea fortsette? Misjonsforskeren  Dong-Jin Cho har i alle fall en advarsel: – Når vi ser hvordan Europa har forandret seg siden 1910, bør vi be om at Koreas kirker ikke forandrer seg slik som Europas om hundre år.

Blogglisten


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar