torsdag 23. februar 2012

SV-flat, flatere... og så?

Audun Lysbakken fortsetter i Regjeringen og blir valgt til SVs nye leder. SV-ledelsen gjør som de gammeltestamentlige israelerne, legger alle synder på hodene til statssekretærer og driver dem ut i ødemarka, slik det er beskrevet i 3.Mosebok kap. 16. Etter den gang er syndebukk blitt et begrep som henviser til et menneske eller en gruppe mennesker som blir tildelt skyld for feil, fiaskoer eller andre konfliktfremkallende forhold.

Jeg spår, Jens Stoltenberg rår. Men ofte er det slik i en skjør konstruksjon at dersom man fjerner det svakeste ledd kan hele konstruksjonen falle sammen.

Av hensyn til Barne- og likestillingsdepartementets kunnskapsnivå bør det snarest igangsettes intensiv breddeorientering, slik at f.eks. seniorrådgiver Raheela Chaudhry slipper å måtte si at «departementet kjenner ikke til KIK»

KIK er kvinner med svart belte i Taekwondo og karate, som i over 2 år har drevet med feministisk selvforsvar og grensesetting gjennom «KIK — Selvforsvar og grensesetting». Styreleder sendte en e-post til Lysbakken "om vår deres kompetanse, men jeg fikk aldri svar". Den e-posten ble kanskje heller ikke arkivert?
At Rød Ungdom har holdt «Bøllekurs» for jenter siden 80-tallet lå også under departementets radar.

Nye statssekretærkoster vil gjerne feie raskt, og det synes som om Kirsti Bergstø har hatt selvforsvar - og ære være henne for det - som merkesak. Trolig var det hun som ga ekspedisjonssjef Arni Hole «informasjon om at det fantes et par aktuelle miljø, som vi tok kontakt med for å høre om deres kompetanse, kunnskap og erfaring på området. Vi ville at pengene skulle gå til organisasjoner som allerede jobbet med selvforsvar i skolen».

Hittil er ingenting kommet frem som skulle vise at prosjektet «Seksuell helse og trakassering», drevet av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) Trondheim, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune, hadde tenkt satse på selvforsvar, langt mindre hadde "jobbet med selvforsvar i skolen".

Av det som er fremkommet i Dagbladet synes det som om prosjektet hadde sendt en generell søknad, men så: «Vi fikk beskjed fra departementet om at det kunne være interessant å legge på en komponent om selvforsvar i vår søknad».
Styreleder i prosjektet er Stine Helena Svendsen, tidligere nestleder i Sosialistisk Ungdom, gift med Siri Hall Arnøy (tidl. stortingsrepr. for SV, Akershus 2001-2005, den som sammen med May Hansen,SV, i 2004 fremmet forslaget om en felles ekteskapslov i Stortinget).

Og det skal sies, Svendsen har faglig bakgrunn. Hun har vært selvforsvars-instruktør, og i en reportasje i Romerikes Blad i 2006 sier hun: «Si ifra om du føler deg truet, seksuell trakassering er noe den som utsettes for det, definerer. Ved å gi klar beskjed er det han som blir flau. Hører han ikke på deg, må du være forberedt på å vise fysisk styrke. Framstå som en "mean killing machine", utbryter Stine Helena Svendsen ovenfor en gruppe lydhøre jenter».

Det var ingen andre som hoppet på denne saken da Dagbladet offentliggjorde den. Hovedpunktene slik de den gang var kjente, oppsummerte jeg i denne bloggen 25.januar .

I motsetning til Sp-statsråders armbånd og brygger, var i starten nesten ingen andre medier interessert i SV-problematikken. Men Dagbladet sto på,slapp ikke taket, presset frem nye momenter, nye e-poster. Og så går det som det ikke sjelden har gått når mediene presser: Repetisjon av ny politisk øvelse: Statsråd-planke.
Lysbakken trodde han hadde lagt seg helt flat, men statsministeren tråkket ham enda litt ned.

Fasit: Slik går det når selvforsvar kan oppfattes som selvhjelp. Godt formål, naiv ungdomspolitisk tro på at i politikken kan enhver god hensikt hellige middelet, politisk SV-skjønn til stryk, meget god og drivende journalistikk, kontrollkomité-reaksjon som ventet, intet statsrådblod til Ullevål, ingen flying start for ny patrtileder, statssekretær(er) på jobbjakt eller mest sannsynlig: annen og mindre synlig politisk posisjon, liten eller ingen betydning for velgeroppslutningen, snart glemt.

Statsminister Jens Stoltenberg har aldri hørt om et tilsvarende tilfelle. Men økonomisk favorisering eller tilpasning av regler til fordel for "våre folk" er neppe noe nytt for ethvert parti som har hatt regjeringsposisjon.
Det er bare så sjelden det er blitt oppdaget.

Endelig: Skal jeg tippe, antar jeg jeg at tips og lekkahttp://www.blogger.com/img/blank.gifsjer til Dagbladet ikke stammer fra den politiske ledelsen i departementet.
Kildevernet er godt for mye.

Ord til ettertanke: "Sist jeg ble statsråd fikk jeg også lange notater av embetsverket når de skulle råde meg til ikke å bevilge penger. De hadde åpenbart erfart at man måtte argumentere godt for et avslag. Jeg ba departementet tenke helt motsatt, dvs. at jeg ønsket grundige og gode begrunnelser, dersom embetsverket ville råde meg til å bevilge penger" (Kristin Clemet i blogg)


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar