tirsdag 14. februar 2012

Men hvilket Norge?

Det norske folk og myndighetene har vært med på å vanne ut den generelle nasjonalfølelsen, fremholder Fotballforbundets nye gen.sekr. Kjetil Siem. Det samme forbund som for fire år byttet ut det norske flagget på landslagsdraktene. Isteden skulle man ha et dragesymbol som skulle signalisere kampånd og styrke.

Nå stiller Siem strengere krav til dem som løper ut på banen med det norske flagget på brystet (dragen forsvant raskt). Spillerne skal kunne nasjonalsangen, og å spille landskamp skal være «den største ære», «vi skal kun ha med dem som vi er hundre prosent sikre på vil spille for drakt og fødeland og blø for Norge».

Blø for Norge. «Svulmende hjerter og glødende kinner, hyller det elskte, det hellige navn» som det står i vår første nasjonalsang (1819-1864) "Sønner av Norge".
Men hvilket Norge?

Utslipps-Norge.
Hjemsendingutenhensyntilbarnsbeste-Norge.
Dugnads-Norge.
Deternorskåværebest-Norge.
Handlingsregel-Norge.
Maritbjørgenogpetternorthug-Norge.
Velferds-Norge.
Ikkeendrekommunegrensenefornoenpris-Norge.
Vitrorhverkenpåeuellereøsellerpåenstatsrådforsikrings-Norge.
Natur-Norge.
Bergensbaneoghurtigrute-Norge.
Norgeirødthvittogblått-Norge.
Tavarepålandskapet-Norge.
Gullrekkaogskavlan-Norge.
Hvemrapperdepolitiskeklærenefrahvem-Norge.
Drillo-Norge.
Folketogogfakkelindustrvokster-Norge.
Troratmuslimenesnartviltaovernorge-Norge
Frivillighets-Norge.
Høylevealderoggodmedisinskbehandlings-Norge. Jatilåflyttestatligearbeidsplasserutavosloutenågjøredetfordiloikkevil-Norge. Blodtåkeiredaksjonene-Norge.
Statsviter-Norge.
Fotballfagligeåndspygmeeritvstudioenesienilsarneeggen-Norge.
Popogskvalderpratiradio-Norge.
Veiogjernbaneklattiklattutbyggings-Norge. Begeistringsvekkendesynavoljeriggogsupplybåthosvestlendinger-Norge. Jensogjonasogduogjegogvito-Norge.
Viljetilåhjelpeutviklingsland-Norge.
Fredriksenogrøkke-Norge.
Deringenskulletruatnokonkunnebu-Norge.
Kjendisogkjoleterningskast-Norge.
Blantallelandeisørogvesterfedrelandetmitthjertenest-Norge. Larsmonsenogutrolighvadeklarer-Norge.
Amundsenogandhøy-Norge.
Gamlenorigvestigrendomervårteigeættarland-Norge.
Norgekanblietqatarieuropa-Norge.
Samhandlingsreformderhelseadministrasjonenesamhandlermedsegselv-Norge.
Frpmotrøklanorge.
Barneoglikestillingsdepartementmedpolitiskslagside-Norge.
Opposisjsonshviljeløstvandrendeveteihvorhenmenvivilhaetskifte-Norge.
Gråttrødblektomtrentikkegrønt-Norge.
Stortogekteønskeomfullsysselsettings-Norge.
Integrerings-Norge.
Slikogderforpåførstesidene-Norge,
Detergreitatnordmennkjøperutenlandskebedriftermenugreitatutlendingerkjøpernorske-Norge.
Utrednings-Norge.
Jatilsamvittighetmenneitilreservasjonsretts-Norge.
Anskaffelseavvaskehjelplikeviktigsom samlivskurs-Norge.
Politiogadvokatlekkasje-Norge.
Fornorgekjempersfødeland-Norge.
Verdensbesteøkonomiskepermisjonsordnings-Norge.
Åsestorhetenidetstoremenikkieidetsmå-Norge.
Norge-Norge.

Norge i våre hjerter.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar