mandag 16. mars 2009

"Samfundets Støtter" (anno 2009)

Spilt på Den Nationale Stortingsscene mars 2009

HØYTIDELIG ÅPNING
Jens Stoltenberg: Jeg vil bygge et forfærdelig højt norsk tårn. Og øverst oppe på tårnet skal der være en altan. Og ude på den vil jeg stå. Jeg er 50 år.

Opposisjonen
(rapper): Luftslotte, - de er så nemme at ty ind i, de. Og nemme at bygge også

Magnhild Meltveit Kleppa (etter en tankegjønågang): Slot over Slot sig bygger!
Per-Kristian Foss: - længer og længere bort!

KURDERNE
Venstre og KrF (til regjeringen, om kurderne): Ikke tusind Ord sig prenter som en Gjernings Spor

Dag Terje Andersen: Her raader Magtsprog, ei Retfærdighed

Jens Stoltenberg: Gaa udenom, sae Bøjgen. En faar saa her

SV-gruppa: Vi protesterer for all verden, men følger med på ferden

Knut Storberget: Lovene spørger ikke om bevæggrunde

Odd Einar Dørum: Flertallet har aldri retten på sin side, sier jeg


MUSLIMENE

Siv Jensen: Det er det store muslimflertal i vort samfund, som berøver mig min frihed

Hallgeir Langeland, SV: Troll, vær dig selv nok!

Dagrun Eriksen, KrF: Onde normer råder over verden; med deres makt er ringe ifall de ikke finner hjelpere i vårt eget bryst

Trine Skei Grande, V: Ingenting bygget i grunnen. Og ingenting ofret for å få bygget noe heller. Ingenting, ingenting - alt sammen

Siv Jensen: Har jeg så sant en oppgave i livet, så skal jeg også utføre den!

Thorbjørn Jagland: Sannhetens og frihetens ånd, - det er samfunnets støtter

Per Sandberg: Dikt og forbannet løgn. Det er fra meg fremskrittene må komme, ellers kommer de aldri

Åslaug Haga: Per, du lyver

Per-Kristian Foss om Frp’ere: Å, personlighet - de? Hvis de noensinne har hatt ansats til den slags abnormiteter som De kaller personlighet, så er både røttene og trevlene blitt grundig ekstirpert allerede i gutteårene; det kan jeg forsikre Dem.

OPPOSISJONEN

Erna Solberg: Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme i sjelens dyp, - og jeg vil følge den. Kraft eier jeg, og mot til noe bedre, til noe høyere, enn dette liv

Høyre-gruppen: Hvilken vei bør vi velge! Mang en vei står oss åpen; og i valget kjenner man vismann fra tåpen

Siv Jensen: Læs tidens lov! Den tåler ingens trods

Dagfinn Høybråten: Dog se, til slikt behøver vi en kraftig leder - med mot og innsikt nok. Hvor finnes han?

Lars Sponheim: Krev ei, min venn, at jeg skal gåten klare. Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare

Erna Solberg: For det er dog en viss lykke i det å føle seg fri og uberoende til alle sider. Ha fullt opp av alle de ting som en kan falle på å ønske seg. Sånn utvendig da

Carl I. Hagen: Å, hvor vi her lider under mishandling af vaner og vedtægter

Regjeringen: Hvor utgangspunktet er galest, blir tidt resultatet orginalest

LØS KANON
Karita Bekkkemellem (innom Stortinget utlånt fra forlaget): I sørger for vandflom til verdensmarken. Jeg lægger med lyst torpédo under Arken.

Sylvia Brustad (ansvarlig for sjøfart): Jeg tror vi sejler med et lig i lasten

Anniken Huitfeld: Men når endelig så må være, så kan dog en kvinne erstattes av en annen

FRIE VITNESBYRD

Finansminister Halvorsen
(om Folketrygdfondet): Se, Statens Forraad er kun tyndt; den vil Valuta for sin Mynt

Ulf Erik Knudsen, Frp: De må ikke tro om meg at jeg ubetinget fordømmer kunstnerstanden. Jeg antar der er mange som kan bevare sitt indre menneske ufordervet i den stand også

Liv Signe Navarsete: Jeg ser hvor mit Folk sidder spredt og tyst. En god vei kjenner ingen umuligheter

Øystein Djupedal (bittert, på vei ut døren til Arendal): Just i sejren bor forliset

Jonas Gahr Støre: Jeg betragter Skandinavismen kun som et gennemgangs-stadium til en sammenslutning af hele den store germanniske stamme

Inge Lønning: Evig eies kun det tapte

Lars Sponheim: Der ligger ingen sejrende magt i det, at have ret?

Dagfinn Høybråten: Der er ingen tro mellom menneskene mer,
ingen kristendom, slik, som skrevet og sagt er;
lite gjør de godt, og mindre de ber,
og har slett ingen akt for de veldige makter

Audun Lysbakken, SV: Der slap det ud af ham tillsidst. Han var en traakig Moralist

Laila Dåvøy, KrF: Hva nytter det å stå fast hvor alle ting ramler?

Erik Solheim: Jeg synes hele livet er som en lek, jeg!

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Fra vårt kontor går aldri noe ut

Finansminister Halvorsen: Du er om deg på alle kanter for å gjøre utvei til penger; men så snart du har dem, blir de liksom borte mellom hendene på deg; du vet aldri hvor du gjør av de

Trond Giske: Jeg har tenkt og jeg har grublet meget på politisk reklame i disse siste dage, - grublet så mangfoldig, så det til slutt begynte å løpe surr i mitt hode –

Opposisjonen: Se, det fik Giske fordi han var dum og ikke beregned sit Publikum

Helga Pedersen: Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - men gøre det! Nej; det skønner jeg ikke!

Jens Stoltenberg (til Thorbjørn Jagland): Du var eslet til en blinkende knapp på Europavesten, men hempen glapp?

Hvisking på galleriet: Jeg får mere og mere bekræftelse på at der ligger noget demoraliserende i at befatte sig med politik og i at slutte sig til partier

Heikki Holmås, SV: Partiprogrammerne vrier halsen om på alle unge levedygtige sandheder

Lars Sponheim (også sauebonde): For en partihøvding er liksom en ulv, ser De - han er liksom en forsluken gråben; - han behøver så og så mange stykker småfe om året hvis han skal bestå.

Olaf Thommessen (fra galleriet): En politiker skal ikke forsverge noen ting i verden.

PRESSEN
(Kl.13 har presselosjen ikke funnet noen lekkasjer eller uenighet, og besøker Stortingssalen):

Stein Kåre Kristiansen: Flok må stå mod flok, krav mod krav, landsdel mod landsdel, hvis TV2 skal være den mægtige

Arne Strand: Opinionen er en overmåde variabel ting

Marie Simonsen: Mediene ejer Tiden, men tiden ejer ogsaa os

Magnus Takvam: Tar du spørretimen fra en gjennomsnittsrepresentant,
tar du lykken fra ham med det samme

Hanne Skartveit (til Per-Kristian Foss): Lett du hadde vunnet spillet
hvis du riktig hadde villet

Olav Versto: Jeg sier omtrent som Napoleon; de tvilsomme, sier jeg, det er det stoff hvorav man gjør politikuser; hehe!

Trine Eilertsen: Brug ikke det udenlandske ord: idealer. Vi har jo det gode norske ord: løgn

Bjørgulv Braanen: Det er ikke grejdt at forstaa, hvor Skoen trykker, naar en ikke har den paa

Kyrre Nakkim (med lapp fra Hans-Tore Bjerkaas): Frihed og det Heles Vel var Maalet for NRKs Stræben

Medarbeider fra Morgenbladet: Der er visdomslærere nok i denne sal; men hvor er visdommen?

Bård Vegard Solhjell, kunnskapsminister: Politikk er krig med trolde i hjertets og hjernens hvelv. Visdom er at holde dommedag over seg selv

Arve Solstad (har tatt en tur ned fra hornet): Et parti, det er liksom en kjøttkvern, det; det maler alle hodene sammen til en grøt; og derfor så blir de også grøthoder og kjøtthoder, alle i hop!

Kjetil B. Alstadheim: Herinde hos os mellem Troldenes Flok. Det heder: "Trold, vær dig selv - nok!

Per Anders Hoel: Med himmelen, ser De, må man omgås lirkende

Erling Kjekstad: Nuomstunder skilles trætten af et magtsprog ret og slet
Hanne Skartveit: Vær ikke ett i dag, i går, og noe annet om et år. Det som regjeringen er, vær fullt og helt, og ikke stykkevis og delt

Pressekoret (til Regjeringen); De splittet har i fiendske Lejre den Flok, som samlet skulde sejre

WANNABEES
Ola Elvestuen, V (har tatt plass for tidlig): Det er ganske uvæsentligt om vore politikere skaffer samfundet nogle flere friheder, sålænge de ikke skaffer individerne friheden til heroin

Finn Jarle Sæle (opptatt emed fortiden, for sernt til høringen): Hvad De kalder frihed, kalder jeg friheder

Abid Raja, V (med tro på undere): Mitt rike, - mitt halve rike for en stortingsplass

Torstein Dahle, Rødt (med en fot i dørsprekken): Sandhedens og frihedens farligste fiender iblandt os, det er den kompakte majoritet

HØRING
Kåre Willoch: Her må dog iallefall være noen som holder idéens fane høyt

(Røst i Høyre-gruppen): Kan du afsé et ideal eller to?

Ari Behn (har slått ned Carl Erik Grimstad og Erlend Loe og er kommet helt inn): Det er ikke lovprisninger eller tilslutning, jeg tørster efter. Men forståelse. Forståelse

Carl-Erik Grimstad: Olav Skjevesland (vil ikke ha erkebiskop): En åndelig rangordning forliges ikke godt med de demokratiske principer

Dag Solstad (fra sidelinjen): Jeg står selv til ansvar for hvad jeg skriver, jeg og ingen anden. Jeg kan umulig genere noget parti; thi jeg tilhører ikke noget sådant

John Fredriksen: Kanhænde jeg sejler min Skude paa Grund; Men saa er det dog dejligt at fare!

Levi Fragell: Den sorte theologiske bande, som for tiden råder i den norske statskirke, skal jeg ved lejlighed sætte et passende humanetisk mindesmærke Der findes ikke i hele kirke-Norge 25 fri og selvstændige personligheder

Einar Gelius: Herregud! Slig ser en Himmelstormer ud!

Svein Roald Hansen (leder av Ja til EU) : Vi Skandinaver er, ligeoverfor Europa, endnu ikke kommen ud over sogneråds-standpunktetden tid, vi nu står i, kunde med lige så god føje betegnes som en afslutning, og at deraf er noget nyt nu i begreb med at fødes

Hemming Olaussen (leder av Nei til EU): Hold Kjæft og pas din Dont!

Svein Gjedrem: Ingen gjeld! Aldri låne! Det kommer noe ufritt, og altså også noe uskjønt, over det hjem som grunnes på lån og gjeld

Vidar Kleppe, Demokratene: Den sterkeste mann i verden det er han som står mest alene

Oslo Høyre (til Per-Kristian Foss): Vee Den, der har faaet et stort Kald i Livet, og ei har Styrke til at udføre det

Manuela Ramin Osmundsen: Overbord med Fornuftens Ballast kun!

Gerd-Liv Valla (i opptak fra 2006): En kvinne er det mektigste i verden, og i hennes hånd står det å bøye en mann dithen hvor Gud Herren vil ha ham

Roar Flåthen: Den dame har ei sans for argumenter

Kristin Clemet: Norge er et fritt land befolket av ufrie mennesker.

Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet (til olje- og energiministeren): At du ei kan, vil deg tilgis, men aldri at du ikke vil

Snåsamannen: Mangt værk mægter mænds vilje at fremme; men de store gerninger styres af skæbnen

Johan Galtung: Jeg må se at komme efter, hvem der har ret, samfundet eller jeg

Haakon Lie (i telefon til Stoltenberg): Alderstegne sandheder er altid forskrækkelig skindmagre

Venstregruppa: En normalt bygget sandhed lever - lad oss sige - i regelen en 17 - 18, højst 20 år– sjelden længer

Røst fra galleriet: I har jo været stortingsmenn, må I kjenne folk og land.

Backbencher: Jeg gjør bestendig og min plikt, men alltid innen mitt distrikt

SV (unisont til Stoltenberg, melodi Slavekoret): Vi ser at det liv vi to lever med hinannen, - det er i grunnen ikke noe ekteskap

SAMLIVET
Tora Aasland: Regjeringslivet er visseligen ikke alltid så rent som det burde være.

Ap-statsråd (kynisk): Regjeringspartnerskap? Ja, det er et hav av lutter fordring og lutter krav, som lite har med elskov å bestille

Liv Signe Navarsete: Herregud, en kan da ikke selv hjelpe for hvem en kommer til å holde av, vet jeg

Sv’er(mumler): Overkjørt blir vi alle sammen - en gang i livet. Men så får en reise seg opp igjen. Og late som ingenting

FINALE

Trond Giske: Nu vekk med sorg og klager! Følg meg, venner! I lystig nachspiel vi drukner dem!

Ingunn Yssen (trodde det var en pressekonferanse): Giske har aldri elsket noen utenfor seg selv, - det er kjernen i det hele

Martin Kolberg: Norge var et rige, det skal blive et Ap-folk

Jens Stoltenberg: Aldri faller det meg inn å tenke på enden. Øyeblikket nyter jeg

Hele salen (i kor, melodi: Alles vel er vårt mål): Går til sin gerning de norske velgere, viljeløst vimrende, ved ej hvorhen, - skrukker sig hjerterne, smyger sig sindene, veke, som vaggende vidjer for vindene, - kan kun om en ting i verden de enes, den, at hver storhed skal styrtes og stenes

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar