søndag 2. mai 2010

Det umulige skjedde likevel

Oljegiganten BP mente at et gigantutslipp av olje var usannsynlig. Vi har hørt det samme sagt om utslippsfaren for olje i Lofoten/Vesterålen.

Selskapene spår, virkeligheten rår. I 1989 forliste oljetankeren Exxon Valdez i Prince William-sundet utenfor kysten av Alaska. Oljeutslippet på 40.000-50.000 tonn var det verste i USAs historie. Da BP i 2009 leverte en miljøkonsekvensanalyse, slo selskapet fast at en ulykke som ledet til et omfattende oljeutslipp var usannsynlig eller i realiteten umulig.

Nå frykter amerikanske myndigheter at utslippet i Mexicogulfen kan bli enda større. Det lekker daglig ut rundt 750 tonn olje fra brønnen, og dersom utslippet fortsetter med samme mengde vil det i løpet av tre måneder ha lekket ut rundt 67.500 tonn.

Det som ikke kunne skje, det som var umulig, skjedde likevel. Som kjent var det proffer som bygde Titanic - amatører bygde Arken. Kanskje er det slik at den siste stemme man hører før verden eksploderer, vil tilhøre en ekspert som sier:: Det er teknisk umulig! (Peter Ustinov).

Argumenter fra selskaper og en lang rekke politikere har sagt at oljeutslipp i den norske naturens ytrefilet, de fantastiske havområdene utenfor Lofoten/Vesterålen, er utenkelig eller bare ha liten effekt. Og det vil man fortsette å si til det utenkelige likevel skjer.

Et utslipp lik det i Mexicogulfen er langt mindre sannsynlig ved Lofoten og Vesterålen, fremholder en fersk Veritas-rapport. Ekspertene der fremholder at dersom ulykken er ute, kan oljen nå land i løpet av 12 timer. Utslipp som skjer på havbunnen, slik tilfellet er i Mexicogulfen, har størst konsekvenser for fisken, mens utslipp som skjer i overflaten har størst konsekvenser for sjøfulg, marine pattedyr og strender. Ved enkelte av utslippsscenarioene her er det nær 100 prosent sikkert at det påvirker enkelte bestander. De største hendelsene kan redusere enkelte bestander med mellom 5 og 30 prosent.

Veritas har imidlertid ikke kjørt simuleringer for utslipp som varer lenger enn i 50 døgn. Det er ikke sikkert at man klarer å stoppe et utslipp innen en slik periode. BP regner med at det vil ta rundt tre måneder å få montert en 450 tonn stor trykkventil over oljebrønnen som lekker. Å få boret en ny brønn for å redusere trykket i den gamle, vil ta enda lengre tid.
Historiens største utslipp varte i ni måneder.

En oljeulykke vil kunne ende i en fatal miljøkatastrofe. Jeg besøkte Alaska året etter katastrofen med "Exxon Valdez". Over 40 000 tonn råolje rant ut og ødela nesten alle økosystemer og strendene i hundrevis av mils omkrets. 21 år senere ligger det stadig mye olje på strendene der. Hvis man en sommerdag legger seg ned på en av strendene i området, risikerer man fortsatt å ha et tynt lag olje over hele ryggen når man reiser seg.

I dag forurenses fremdeles regionen der forliset skjedde, fortsatt av anslagsvis 60.000 liter olje. Bestanden av spekkhoggere i farvannene utenfor Alaska viser foreløpig ingen tegn til å ta seg opp igjen, og sildebestanden har aldri kommet seg opp til sitt gamle nivå.
Det kan ta tiår, om ikke århundrer, før naturen har brakt seg selv helt tilbake i balanse.

Utbyggingskåte politikere bør tenke seg om mange ganger.
Blogglisten

6 kommentarer:

 1. Enhver som sitter i det uendelige og spår at ting skal gå galt, vil alltid kunne finne en eller annen mulighet til å si "hva var det jeg sa". Tar man nok lodd i spådomslotto vinner man alltid på et av dem, men selv om man også hver uke ser noen som vinner i lotto, øker ikke den generelle sjansen for å vinne.

  Framskritt har ekle konsekvenser i blant. Det ser man med alt fra nye maskiner (snøfresere, kjøttkverner) til nye transportmidler (tog, bil, fly) og nye energikilder (dampmaskiner, atomkraftverk). Som regel går det veldig bra, og det er bare å se på hvordan levealderen og infrastrukturen og demografien har utviklet seg de siste hundreårene, men det er ikke fordi det var bygdetullingen som fikk utvikle systemene - det er fordi flinke folk tross alt har rett mye oftere enn de som ikke er dyktige.

  Så kan man jo alltid være "prinsippfast" mot en del framskritt, og det kan være det er lurt i blant, men det imponerer ikke videre å trekke fram sitater som viser så åpenbar forakt for at det finnes folk som er dyktige og har rett, selv om man ikke forstår det selv. Du må gjerne skrike dommedag - og kanskje vinner du i lotto også, men jeg velger å overse deg fordi det veldig sjelden er interessant å høre folk uttale seg om ting de ikke vet særlig mye om.

  Jeg ville kanskje heller lagt vekt på at jeg personlig ikke er villig til å ta noen risiko i Lofoten og argumentert med det isteden. Det har med meg å gjøre, i motsetning til å spille et stort antall rekker i dommedagsspådomlotto her og der og vente til man vinner en dag.

  SvarSlett
 2. thor bjarne bore3. mai 2010 kl. 11:52

  Jeg er helt enig i ditt utgangspunkt, vi kan ikke og skal ikke gardere oss mot alt nytt.
  Men for meg er det viktige i denne saken at vi ikke har råd til å ta sjanser i Lofoten, og at erfaringene viser at det enkelte ganger at man kan stole på eksperter. Det betyr ikke at vi ikke trenger eksperter på alle samfunnsområder, men at også de kan ta feil. Noen ganger gjør det ikke så mye, andre ganger kan det få fatale konsekvenser - som i Mexicogulfen.
  "Ikke vite noe særlig om" i denne saken, dreier seg om et verdivalg, jeg er ikke villig til å ta sjansen i Lo/Ve. Og når det gjelder å "høre på folk som uttaler seg", hadde det vært en fordel om de sto frem med fullt navn, da er det også lettere å vurdere vedkommendes kompetanse.

  SvarSlett
 3. Sorry, skrivefeil: "det er enkelte ganger man IKKE kan stole på eksperter"

  SvarSlett
 4. Tja, Thor Bjarne, når vi er ute og slenger med leppa, så får vi ofte "så øra flagrer! :-)
  Men et sleivspark fra "anonym" som: "...men det er ikke fordi det var bygdetullingen som fikk utvikle systemene - det er fordi flinke folk tross alt har rett mye oftere enn de som ikke er dyktige.", tyder vel helst på at "anonym" slett ikke har fattet essensen i hva du skriver?

  Problemet med "flinke folk", er at de utfører sitt arbeid for organisasjoner hvor formålet er profitt maksimering. Sikkerhet er marginer som koster ... og i forbindelse med sikkerhetsvurderinger dukker svært ofte argumentet fram: En kan ikke lage omelett uten å knuse noen egg.” Som sagt, det dreier seg om profitt.

  Vurderinger fra Veritas er selvsagt belaste med den samme problematikk som andre "flinke folk". Deres vurderingen og konklusjoner vil alltid være belastet med de ønsker (resultat) som oppdragsgiver har gitt til kjenne, uansett om oppdragsgiver er et oljeselskap eller en politisk fløy.

  Således, Thor Bjarne, når du sier, "det er enkelte ganger man IKKE kan stole på eksperter", så er du svært varsom i din vurdering av sikkerheten i forbindelse med offshore oljeutvinning. Jeg hadde hele mitt yrkesaktive liv inne den maritime sektor, og har –i all beskjedenhet- en viss erfaring.

  Så til slutt et lite en passant i forbindelse med avgjørelser:
  Min far sa alltid, at det er penger som styrer verden, hvilket jo "bankdittene" ettertrykkelig har demonstrert NOK en gang, med den tyrkiske svindel. Rett hadde han også når han sa, "Politikk æ’kke verdens eldste yrke, gutt, men det er piadæ det samma ja." :-)

  Stå fortsatt fram i manndom og villskap, Thor Bjarne! Du har en meget bra og vettug blog gående!

  SvarSlett
 5. Innlegget mitt handlet ikke om at det er rett å bygge ut oljevirksomhet i Nord. Innlegget handler om begrunnelsen for standpunktet, "vi kan ikke stole på ekspertene, jeg har mer rett fordi jeg har sett en ekspert ta feil en gang", og jeg prøver å vise at et slikt utsagn er helt på viddene. Det at små sannsynligheter ikke er det samme som umulig har ingen ting med hvorvidt man kan stole på eksperter eller ikke å gjøre.

  Sannsynlighet er lett å regne på, ofte innebærer det kun telling. Det begynner å bli vanskelig når man skal prøve å forutsi sannsynligheter i domener hvor man ikke nødvendig vis kan telle. Det er her ekspertenes ekspertise er verd hver krone. Skal man begynne å tvile på eksperter, derimot, da begir man seg virkelig ut på tynn is, for da aner man aldri hvem man skal stole på. Naturlig vis er det opp til enhver hvem en vil stole på, men om du blir syk er det kanskje mer nærliggende å stole på en lege enn på en ape. Men igjen, skulle du likevel ikke stole på legen er det ikke dermed større sannsynlighet for at apen har rett i sin diagnose.

  Det er akkurat det samme i denne saken. Om jeg velger å ikke stole på eksperten, betyr ikke det at sannsynligheten for at du har rett i dommedagsprofetiene er større enn om jeg hadde stolt på eksperten. De to hendelsene er helt uavhengige. Om jeg forteller deg at sannsynligheten for at en skal kaste yatzy på ett kast er en til 1296, så kan du velge å stole på meg eller ikke, men det endrer ikke den faktiske sannsynligheten.

  Nå har en tre valg. De to mest innlysende er at du enten kan velge å tro på eksperten, eller du kan velge å ikke tro på eksperten. I det første tilfellet har du et bein å stå på, fordi du kan hevde meninga di og argumentere med at noen som har greie på tingene har opplyst deg om hva som er rett. I det andre tilfellet må du hevde meninga di uten andre argumenter det var en ekspert som sa noe og en ape som sa noe annet og du klarer ikke avgjøre om noen av dem har rett siden apen og ekspertens uttalelser er like troverdige. For at dette andre skal være tilfellet må du anta at eksperten har trillet terning og publisert det rådet terningen viste. I det første tilfellet kan du anta at eksperten har regnet seg fram til noe som han setter ryktet sitt bak.

  Det tredje tilfellet er at eksperten lyver. Det er ikke det samme som at du ikke tror på eksperten, det er faktisk det motsatte, du mener da at sannsynligheten for at det eksperten sier ikke skal skje øker som en direkte konsekvens av at eksperten sier at det ikke skal skje. Og her er the kicker, for eksperten her har ingen ting med å gjøre om det går dårlig eller ikke. Aargumentet faller på sin egen urimelighet. Det er som å si at sannsynligheten for å trille yatzee på ett kast avhenger av spådommer om utfallet av kastet. For at dette skal være sant må eksperten vite svaret, og så bevisst lyve og publisere noe annet. Skulle det være sånn at det liksågodt kan hende at eksperten lyver, kan man strengt tatt aldri høre på noen som helst. Hvorfor skulle eksperten lyve mer om dette enn en annen ekspert skal lyve om noe tilfeldig annet? Og når skal du da noen sinne ta imot råd fra noen som kan greiene sine? Og hva er vitsen med å kunne greiene sine om man likevel skal lyve?

  Du kan altså velge mellom disse:

  1. Eksperten sa det, jeg stoler på eksperten fordi han har greie på saker og ting.

  2. Det var en ape og en ekspert som begge sa noe om det, men jeg velger bare lett å tro på apen - man må jo tro på noe.

  3. Eksperten sa at sannsynligheten er 1 til 100, men siden han sa det tror jeg den er 1/50, uten at jeg har noen holdepunkter for det nye tallet annet enn generell misstro og egen uopplyste synsing.

  Standpunkt nummer 1 ikke er motstridende mot "Ulykker kan alltid skje. Eksperten sa det var liten sjanse, og det er det sikkert, men jeg er ikke villig til å ta noen sjanser uansett hvor liten odds det er, fordi naturen er alt for sårbar." Jeg synes det virker mer holdbart enn noe argument basert på alternativene 2 og 3.

  SvarSlett
 6. Eksperten sa det var liten sjanse. Er det en liten sjanse ?! er det nok til å ikke ta NOEN... sjanser.. uansett.. hvor liten odds det er.

  SvarSlett