lørdag 12. desember 2009

Tre lys - og ropet fra Betlehem

Vi er over halvveis i adventstiden, og for 3.søndag heter det i sangen:
Tre lys skal flamme for alle som må slåss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.


I kampen for rettferd og for frihet, mot diskriminering og mot fremmedhat, må vi begynne med oss selv. Granske våre sinn og motarbeide våre fordommer. Aktivt støtte dem som gjennom sin utrettelige innsats fører an i kampen mot den intoleranse, de fordommer og de holdninger som har kostet millioner uskyldige mennesker livet. Ikke i en fjern fortid, men i vår egen generasjon.

Fred og frihet forplikter til kamp mot umenneskeligheten i alle dens skikkelser og forgreninger. Mot alliansene mellom makten og dumheten, den som frembringer uretten og lar den skje. Mot selvhevdelsen på andres bekostning. Hver dag misbrukes tro til hat der religion skulle skape nestekjærlighet og forsoning

Hvordan skal vi komme ut av den onde spiral der vold avler vold? Hvordan skal vi snu utviklingen slik at verdenssamfunnet satser på at fred avler fred?
Mange i verden i dag spør med smerte: Hvor skal vår hjelp komme fra, når nasjonens og nasjonenes ledere svikter?
 
I Jesu fødeby Betlehem har kirkene denne julen gått sammen om en protest mot den israelske okkupasjonen. Dette skjer ved at de offentliggjør et felles, økumenisk dokument: "A moment of truth: A word of faith, hope and love from the heart of Palestinian suffering."
Oppropet blir allerede sammenlignet med det sørafrikanske kirkeoppropet mot apartheidregimet.

Det palestinske dokumentet fordømmer den vedvarende israelske okkupasjonen og sier den er en synd mot både Gud og menneskeheten. At den type teologi som legitimerer okkupasjonen ikke er kristen og bibelsk. Ati sann kristen teologi springer ut av kjærligheten og solidariteten med de undertrykte, og søker rettferdighet, likhet og verdighet mellom mennesker.

De palestinske kristne ber både verdens kirker og politiske ledere om å legge press på Israel og arbeide for at okkupasjonen kan opphøre. Okkupasjonen skaper så vanskelige leveforhold at mange emigrerer til Europa og USA. Dette gjelder også kristne som helst ville ha blitt boende. Forsetter det slik, kan Det hellige land snart være tømt for kristne.
I tillegg til å ta avstand fra alle former for ekstremisme, både blant jøder, muslimer og kristne, understreker dokumentet at den ikkevoldelige motstanden mot okkupasjonen er eneste riktige vei for alle palestinerne - også de kristne.

Guds ord minner oss om nestekjærlighetens kraft i denne verden. Vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. Får da Kristus frigjort oss så er vi virkelig fri.

Tre lys - for rettferd og for frihet.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar