mandag 11. mai 2009

Regjeringens grønnfarge blekner

Hvor er grønnfargen i den rødgrønne regjeringen? Hvorfor trives oljeminister Terje Riis-Johansen (sp) så godt i varmen på oljelobbyens fang? Og hvor i all verden er miljø- og utviklingsminister Erik Solheim? Kanskje nettopp i all verden, alle andre steder enn der miljøspørsmålene står i kø: i nordområdene.

Regjeringen sa fredag ja til oljeutbygging på Goliat-feltet, og er dermed enig med ENI. Det vil sikkert vekke stor begeistring i mitt hjemfylke Rogaland, uten at det av den grunn blir et bedre bidrag til kampen mot en alvorlig klimakrise, kampen for å gjøre verden fossilfri.

Rogaland Høyres representanter kom begeistret hjem fra landsmøtet og partiets olje- ja til å åpne nordområdene.
Rogaland Arbeiderparti er ikke mindre opptatt av nye boringer, nye lisenser, tildeling av blokker svært tett opptil sårbare områder.
Rogaland KrF kom også hjem fra landsmøtet og var såre fornøyd med at partiet hadde formulert seg løsere når det gjaldt Lofoten/Vesterålen enn det miljøforkjemperne hadde håpet.

Statoil – som fremdeles har sitt hovedkontor i Stavanger, på papiret – lover nullutslipp hvis de får bore i nord. Men hvem var det i fjor som hadde ansvaret for to av våre største oljelekkasjer på Statfjord A?

Goliat-feltet ligger bare 48 km fra kysten i et område. Regjeringens forvaltningsplan sier klart at 50 km er grensen for ny oljevirksomhet, og den har definert området rundt Goliat som sårbart og verdifullt. Men oljestrikker kan strekkes langt..-

Kystverket og Havforskningsinstituttet har innvendinger i forbindelse med Goliat. Oljeminister Riis-Johansen sier at regjeringen tar ”hensyn til miljøsensitive områder langs kysten”. Finnmarks-politileren Dagfinn Rapp har en god kommentar: ”Klausulen om oljevernberedskap er som å tillate fri fart på veiene, for sidne å styrke ambulansetjenesten og kalle det et godt sysselsettingstiltak"

Norge – landet med økende utslipp av klimagasser. Norge – vil være foregangsland i miljøkampen, men legger opp til videre utbygging og økte utslipp.

”Nye arbeidsplasser, store ringvirkninger for lokalt næringsliv”, heter det i argumentene for oljevirksomheten i nord og mort miljøhensyn. Men det er mer realistisk å si at ”nord finner – sør vinner” hvis man leser Fafo-rapporten ”Varsel om vekst” om virkningen av Snøhvit-utbygging ( pr. april 2006).
92 av 100 kontrakter hadde gått til selskaper basert i Stavanger, Bergen, Grenland og Akershus. Bare 8% av de samlede investeringene ble foretatt i Nord - Norge. Arbeidere ble leid inn fra kompetansemiljøer fra oljeklyngen i sør, og flydd tilbake igjen. En periode var det for eksempel direkteflygninger mellom Hammerfest og Stord.

Fredag fikk vi også vite at Regjeringen går inn for å åpne havområdene rundt Jan Mayen. Et område som har store forekomster av sjøfugl og fisk.

Rødgrønn regjering? Grønn? Den burde anmeldes til Forbrukerombudet for falsk markedssføring.

PS.Les 1.Samulesbok 1.17. Goliat hadde bronsehjelm, brynje, sverd, lanse og kastespyd. David vangt likevel - med stein og slynge. Men når Goliat (ENI) har fått hjelp av oljeminister Riis-Johansen og den norske regjering, er det fare for at den store steinen, også kalt Jorden, blir taper.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar