fredag 22. mai 2009

Beste landsmøtetale retorisk

Er Siv Jensen en god taler? Beste landsmøtetale hittil i år. Retorikk: 5-6

Vil FrP-landsmøtet mer bli et storstilt propagandashow enn et politisk verksted? Partiet har god regi.

Er minst en fjerdedel av Norges befolkning høyreekstremister? Nei.

Er Frp er like folkelig som Rema? Sannsynligvis, men hva er egentlig folkelig?

Handler FrP-koden om en bilarbeider og hans gamle mor, det tradisjonelle Arbeiderpartiet som forsvant, og respekt for Grandiosa? Vel så god formulering som mange andre.

Er Frp partiet som har stemt for størst tillegg i trygdeoppgjørene i alle år i Stortinget? Ja.

Mener ikke ubetydelige velgergrupper at så å si alle problemer må kunne løses raskt i et land med ubegrenset tilgang på kapital? Sannsynligvis.

Er det slik at FrPs rolle i norsk politikk baserer seg på to ting. Én: Det meste i Norge er ille og bare Frp kan ordne opp. To: Det meste i Norge er bra, og bare innvandrere kan ødelegge det? Det virker slik.

Har FrP lenge og målbevisst bygget opp troverdighet i samme velgermarked som sosialdemokratiet, blant annet av pensjonister og ansatte i tradisjonell privat sektor? Ja.

Virker nedlatende holdninger og latterliggjøring fra den intellektuelle elite og stand up-komikere på oppslutningen om FrP? Ja.

Er signaturen Liv representativ for mange FrP-velgere når hun skriver: ”Jeg stemmer FrP av én eneste grunn: den håpløse innvandringen som tillates fra ikke-vestlige land”? Ja.

Nyhetsmelding A: ”En iraker har sluppet ut etter å ha sonet halve straffen for å ha voldtatt flere småjenter i Norge. Mannen skulle vært sendt ut av landet etter tre og et halvt år, men utsendelsen ble stoppet etter at menneskerettsdomstolen i Strasbourg avgjorde at det ville krenke mannens rettigheter om han ble sendt tilbake til Irak. Den pedofile voldtektsmannen er på husjakt på et ukjent sted i Norge”.
Nyhetsmelding B: ”Minst syv personer med tilknytning til Taliban – en av dem en torturist – har fått opphold i Norge, med bakgrunn i UDI-retningslinjer som Regjeringen har godkjent”.
Bidrar slike nyheter til økt FrP-oppslutning? Definitivt.

Kan virkeligheten fragmenteres ved å gi velgerne en jevn strøm av pent innpakkede synspunkter på hvordan de ville løst problemstillinger, som media til en hver tid fokuserer på? Det ser slik ut.Er vår hukommelse kort, er det mange som har vanskeligere for å se manglende sammenheng i politikken, er det lettere å akseptere den overforenklede virkelighetsforståelse? Ja, dessverre.

Er det slik at når regjeringen plutselig regjeringen satse på veibygging og strengere innvandringspolitikk, kan FrP si: Velkommen etter? Godt spørsmål.

Har vi fått et stadig mer medieskapt klima som bereder grunn for politisk populisme, et journalistiske trend-rytteri som har gått parallelt med en ukritisk applaus til politiske moderniseringsprosjekt av alle slag, uansett hvor lovmessig det har rammet folk flest? Jeg vil ikke kunne svare nei.

Har norsk politikk et stykke på vei blitt til en salgsvare “orientert mot ulike behovsimpulser”, med et tabloid motstykket i mottoet “det folk vil ha”? Se,hør og les.

Har FrP blitt det partiet som mest systematisk kurser og skolerer tillitsmenn? Ja.

Vil FrP komme i regjering etter valget? Det avhenger av Høyre.

Hvis svaret blir ja: Siv eller Erna? Siv vil være best, men i forhandlingene kompromisser Høyre en del for å få statsministeren.

Vil FrP i en eventuell regjering legge de mest avvikende synspunkter på is? Hvis partiet er i en mindretallsregjering: De vil fremme dem prinsipielt, men følge stortingsflertallet på ferden.

To personlige erfaringer: Da jeg var sjefredaktør i Vårt Land, sendte jeg tidlig på 80-tallet journalist Erling Bø til et lite påaktet FrP-landsmøte i Hjelmeland. Hvorfor? spurte Erling. ”Fordi partiet en dag vil bli Norges nest største”,svarte jeg. Tok jeg for lite i?
Da jeg var leder i Kirkerådet (2002-2006) hadde vi samtaler med partiene om statskirken og andre aktuelle spørsmål for kirken. Ingen av de jeg møtte var så godt forberedt og hadde så gode forslag i ulike sammenhenger som Siv Jensen.

FrP er partiet som
-vil ha økte offentlige utgifter og mindre skatt
-krever skolering i likestillingav ikke-vestlige menn, samtidig som partiet kutter penger til slike prosjekter.
-tidligere har stemt for alle friskoler i Oslo, men stemte mot en muslimsk friskole
-vil ha folkeavstemning om utlendingsloven, men ikke for eksempel om pensjonsreform og privatisering
-er sterkt i mot ordningen med fastpris på melk men vil ha fastpris på bensin
-stemmer for bompenger på E39 i Os og mot bompenger i prosjektet om Bergensprogrammet
-er sterkt imot sløsing med skattebetalernes midler, men Carl I. Hagen styrte i flere år styrt et reisefond hvor Frp-politikere og ektefeller reiste verden rundt på skattebetalernes penger
-vil redusere flyktninger som får komme til Norge, samtidig som partiet går inn for en miljøpolitikk som vil drive titusenvis av mennesker på flukt gjennom mer ekstremt vær
-har en frontfigur (Carl I. Hagen) som klager over mediemobbing, men som er den norske politiker som i årevis har hatt friest og hyppigst adgang til landets frieste medier, ikke minst TV-debatter
-stemte for at staten skulle kjøpe Aker-aksjer av Røkke for nær 5 milliarder kroner, men er imot sløsing med skattebetalernes midler
-går inn for markedsøkonomi og fritt næringsliv, men også ønsker et tett samarbeid mellom staten og private på eiersiden i næringslivet

2 kommentarer:

  1. haha du fikk jammen sagt det du :)

    SvarSlett
  2. Dette var bra! Jeg håper den neste FrP-analysen du skriver handler om hvordan en eventuell FrP-regjering vil se ut (med eller uten Høyre) og deres viktigste kampsaker.

    SvarSlett