onsdag 12. november 2008

Politi, Hebron og andre sitater 12.nov.

TILLIT TIL POLITIET
Totalt sett er dette et resultat vi har grunn til å være fornøyd med. Alle får en reallønnsøkning, og vi får tatt spesielle hensyn til enkeltgrupper.
Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund, etter årets lønnsoppgjør, til NTB 1. Mai 2008

Sinte og frustrerte tjenestemenn synes å ha glemt at tillit ikke er en konstant tilstand. Tillit er noe man har, så lenge man fortjener det….Det blir noe spesielt at nettopp politiet – som av samfunnet er satt til å passe på lov og orden – er villige til å bruke ulovlige midler for å oppnå resultater.
Gunnar Hultgreen i Dagbladet

Politiet er utelukkende til for publikum og det er publikum som har gitt oss vårt mandat. Denne tillitserklæringen er bærebjelken for etatens være eller ikke være. Da er det etter mitt syn ganske vågelig å utfordre publikum på dette. Det er heller ikke særlig logisk at nedbryting av tillit skal gi bedre lønns- og arbeidsvilkår.
Ragnar Auglend, politimester i Bergen, til BA

I Oslo virker det dessverre som om politimesteren er mer opptatt av å fly på hjortejakt og trene i skogen, enn å kommandere tjenestemennene ut på oppdrag.
Gunnar Hultgreen

Vi er helt i grenseland, trolig allerede over.
Arnstein Nilssen, polimester i Nordmøre og Romsdal

En av fire nordmenn har svekket tillit til politiet, og nesten halvparten støtter ikke måten politiet driver lønnskampanje på.
Reportasje i VG

Vi ser eksempler på aksjonslignende forhold, som gjør at vi vil beskrive situasjonen på kanten til det ulovlige
Ingelin Killengreen, politidirektør

Dersom noen mener vi driver med ulovlige aksjoner, får ta ut stevning til Arbeidsretten. Hvis ikke får de holde kjeft.
Arne Johannessen

Politiet ser ut til å ville bruke befolkningen som gisler i et forsøk på ren politisk utpresning.
Leder i Dagens Næringsliv

Når et helt helgeskift med politifolk i Stavanger melder seg syke samtidig og gir blaffen i sikkerheten til innbyggerne i byen, da må det reageres. Politifolkene i Stavanger trådte over en grense. Det bør få følger for arbeidsgivers behandling av de aksjonene som nå pågår. Den norske staten er en av verdens beste, men svak på ledelse, arbeidsgiveransvar og personalpolitikk. Det rettferdiggjør likevel ikke ulovlige aksjoner.
Leder i BA

Hva som er årsak til at 22 politifolk meldte seg syke etter kl. 14.30 fredag har jeg ikke fått noen konkrete tilbakemeldinger på.
Geir Gudmundsen, politimester ved Rogaland politidistrikt, til NRK Rogaland

At representanter for ordensmakten tillater seg fusk og fanteri for å bedre egne lønns- og arbeidsvilkår - midt i en tariffperiode - er ikke akseptabelt.
Leder i Bergens Tidende

Det koster langt, langt mer å reparerer brutt tillit, enn å styrke og bygge opp den som tross alt ennå eksisterer. Men det haster.
Leder i Stavanger Aftenblad

Ni av ti nordmenn er helt eller delvis enige i at norske polititjenestemenn fortjener et eget risikotillegg.
Ni av ti nordmenn mener at norsk politi ikke har tilstrekkelig bemanning for å kunne ta seg av kriminaliteten i dagens samfunn. Bare syv av hundre mener bemanningen er god nok. Bare ni prosent mener at justisminister Knut Storberget har behandlet situasjonen i politiet godt. Sterkere støtteerklæring kan vi ikke engang drømme om.
Arne Johannessen i sin åpningstale til Landsmøtet i Politiets Fellesforbund

Til alle andre aksjonerende politifolk som fortsatt ønsker å banke inn sitt budskap om høyere lønn: Vi har skjønt det! Det er nok! mer enn nok!
Jan Ovind i VG

FOLKETRYGD-BEDRAGET
Den nye folketrygd-modellen baserer seg på løgn, forbannet løgn og statistikk. ” Det blir ikke dårligere, men vi sparer ca 20 prosent ” - simsalabim! Nei, trylling er best i barneselskap, Dersom du dør tidligere er det ikke slik som i dag at ektefellen arver resten av potten, men den går ut til andre i samme årskull. Derfor er det et voldsomt insitament for å spise opp pensjonskapitalen selv så ingen andre får den. Man legger til grunn at det i fremtiden bare blir 1,6 arbeidstakere per pensjonist. Men den påstanden er jo bare helt hinsides. Det er som om jeg nå skulle fortelle deg om været sommeren 2050 blir godt eller dårlig. Politikerne har med viten og vilje spart seg selv for konsekvensene. Behovet for å stramme inn gjelder for alle andre enn de som har foreslått og vedtatt den nye folketryden. Og det må ikke vi finne oss i! På toppen nye ordingen er statsråder som får 66 prosent av grunnlønnen etter bare seks års arbeid, og som kan gå av når summen av alder og arbeid er 75. Dernest kommer stortingspolitikerne som kan få 66 prosent av sluttlønn etter 12 år på tinget. I midten er offentlig ansatte som er skjermet for alle svekkelser av folketrygden gjennom den såkalte bruttogaratiordningen, der Statens pensjonskasse går inn og kompenserer slik at pensjonen uansett blir 66 prosent av sluttlønn. Helt i bunn av pyramiden er privat ansatte og selvstendig næringsdrivende.
Agnes Bergo,uavhengig finansrådgiver, har erfaring med pensjonsspørsmål som kursansvarlig for pensjon i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, på årets NHO-konferanse om forsikringer og pensjoner

LITTERÆR SJANGER?
Støre forteller i boka «Å gjøre en forskjell» om et besøk i Hebron på Vestbredden, en by med 26.000 palestinske innbyggere som i årevis har vært terrorisert av en gruppe jødiske bosettere.
Han forteller om stengte butikker og nettingen palestinerne har måttet spenne opp over gatene i gamlebyen, for å beskytte seg mot søppel og ekskrementer som bosetterne kaster ned på dem fra de øverste etasjene.
– De fleste forretningene er stengt. Skoddene som er slått for og boltet igjen er merket med det israelske politiets tegnspråk. De er merket, slik andre forretninger har vært merket andre steder og til andre tider. På en dør står det: Gaz the Arabs. På engelsk, skriver Støre i boka.
Støre ble bedt om å utdype formuleringene, som enkelte mente måtte være en klar henvisning til forfølgelsen av jøder i Tyskland på 1930-tallet.
– Når man bruker en litterær sjanger og skriver, så syns jeg ikke det er riktig å utdype det. Jeg beskriver det jeg så. Så får leseren tenke sitt, svarte Støre.
Reportasje i Dagsavisen

Omtalen av besøket i Hebron ert ensidighet fra A til Å.
Erez Uriely, leder for Senter mot antsemittisme i norge, til VG

Did Norway's FM compare settlers to Nazis?
Foreign Ministry spokesman Yossi Levy responded to the report by saying, "All of those familiar with the issue are having a difficult time believing that the Norwegian foreign minister did indeed write these things." He said the embassy was currently investigating the report.
Avisen Yedioth Ahronoth

I lived in Oslo for several years. Those of you who seek associations with Germany's treatment of its Jews in the 1930s do not need to look far. My impression of the Norwegian media, as is indeed most of the Norwegian society, is one of rabid, brimming anti-Semitism, carefully disguised as a pseudo-intellectual, pseudo-moralistic critique of Israel’s foreign and security policy.
Israeli, formerly in Norway, i Dagsavisen-nett, samme lenke som ref. til i Dagsavisens reportasje

Vi var i gamlebyen i Hebron, der bosetterne har bygd oppå den gamle bybebyggelsen. Der ble vi rådet til ikke å gå midt i gata, men trekke inn mot husveggene, fordi bosetterne kastet avføring og urin ut fra vinduene sine, for å ramme den palestinske befolkningen. Jeg så med egne øyne hvordan bosetterne kynisk og systematisk krenker palestinerne, under beskyttelse av staten Israel. Og etter at jeg kom hjem, så jeg på TV om hvordan Anita Apelthun Sæle leder an i pengeinnsamling til disse settlerne. At norske menigheter samler inn penger til bosettere som bokstavelig talt kaster dritt på andre – det er grusomt.
Bjørn Eidsvåg til Dagsavisen

Synes det er usmakelig sammenlikning. Staten Israel bruker millitærmakt for å beskytte palestinere og å stoppe ekstremistene blandt bosetterne, men likevel blir de møtt med drøye hentydninger om nazisme.
Støre gjør en god jobb på mange områder, men i Midtøsten blir det stadig skivebom. Først støtte til Hamas, og nå dette...
Øystein Sægrov i Dagsavisen-nett

NOTERT
Finans- og miljøkrisen i verden endrer atferden vår og gir nye statussymnboler. Nøkternt dagligliv, gjenbruk og lokal og enkel mat er "in", mens kjendiser er "ut", viser ferske trendanalyser.
Din Side

Misunnelse er kanskje den dårligste av alle instinkter å basere skattekomiteen på.
Michael Tetzschner, leder i Oslo Høyre

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar