mandag 26. januar 2009

Ny biskop i Stavanger

120 navn er foreslått som ny biskop i Stavanger. I tillegg kan bispedømmerådet foreslå ytterligere navn før det ender opp med fem kandidater. Av de mer kjendispregede innslag vil neppe Bjørn Eidsvåg (kjendis-oppslag både i Dagbladet.no og Stavanger Aftenblad i dag), Kjell Magne Bondevik og Einar Gelius stå på den endelige listen.

Herrens veier er uransakelige, og det er kanskje bispedømmerådets også. Men noen navn peker sege naturlig ut. Jeg vet ikke om de kommer til å nevne vil si ja om de blir spurt om å stå på bispedømmerådets endelige liste, og jeg vil ikke ta med noen lokale kandidater utenom de to som jeg allerede offentlig har sagt er gode navn: sokneprest Anne Lise Aadnøy i St.Petri i Stavanger (vil neppe svare ja) og gen.sekr. Kjetil Aano i Det Norske Misjonsselskap.

Her følger en dristig oversikt over de navn utenfra som jeg tror ville ha størst sjanse til å passere nåløyet i 1.omgang før saken behandles av menighetsrådene, prestene og kirkelig ansatte i bispedømmet,landets proster,teologiske professorer, biskoper og Kirkerådet,og til slutt regjeringen.

Olav Fykse Tveit er gen.sekr. i Mellomkirkelig Råd, og burde etter min mening blitt biskop i Nidaros, men nå har han sagt at han ikke vil være aktuell i noen stilling før prosessen med å finne ny sjef i kirkenes Verdensråd er gjort unna (han er en sterk kandidat der).
Ingrid Vad Nilsen, tidligere prost og leder i Mellomkirkelig Råd, nettopp tiltrådt som ekspedisjonssjef i kirkeavdelingen i Kultur og Kirkedepartementet (KKD), har vært nevnt flere ganger tidligere ved bispenominasjoner. Jeg tipper hun vil svare nei om hun skulle bli spurt.
Berit Øksnes, sokneprest i Skiptvedt, har vært i statssekretær i KKD og var kandidat da Berit Andersen ble domprost i Stavanger.
Kari Veiteberg, prest i Kirkens Bymisjon i Oslo, var en av de fem på listen fra Bjørgvin bispedømmeråds i høst.
Herborg Finnset Heiene er domprost i Tromsø, jeg tror hun har sagt nei til nominasjon tidligere.
Elin Vangen er domprost i Bodø. Hun ble spurt i Bjørgvin, men sa nei.
Berit Laanke, res.kap. i Bakklandet i Trondheim, sto på listen ved bispevalgene både i Hamar og Nidaros, men fikk ingen stor oppsutning lokalt.
Helen Bjørnøy, tidligere miljøvernstatsråd, nå gen.sekr. i bistandsorganisasjonen Plan. Hun er forøvrig gift med en av de andre på listen, Torstein Lalim, adm.dir. ved Diakonissehuset, Lovisenberg, som kommer fra Stavanger
Kjell Nordstokke, direktør avd. misjon og utvikling Det lutherske verdensforbund, kommer også fra Rogaland.
Erling Pettersen, sokneprest i Nordstrand, Oslo, har vært misjonær i Brasil, direktør Kirkerådet, og skapte dissens i regjeringen (det skjer ikke ofte ved bispeutnevnelser) da Ole Chr. Kvarme ble biskop i Oslo.
Trond Bakkevik, prost i Vestre Aker i Oslo, var også en av kandidatene ëtter Gunnar Stålsett. Han ledet arbeidet med statskirkeutredningen "Samme kirke - ny ordning".
Ivar Braut er sokneprest i Birkeland i Fana, han var blant de nominerte til Bjørgvin bispestol.
Jens Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet, mange år gen.sekr.i Norges kristelige student- og skoleungdomslag.
Egil Morland, rektor ved Norsk Lærerakademi, var også nominert i Bjørgvin, han har tidligere vært leder i Presteforeningen.
Bjarne Olaf Weider, prost i Øvre Romerike, var nominert både i Møre og i Sør-Hålogaland bispedømme.
Per Arne Dahl er sentrumsprest i Trefoldighet i Oslo, og er kjent som forfatter. Tror ikke han ville svare ja.
Vidar L. Haanes er rektor ved Menighetsfakultetet.
Alf Petter Hagesæther er feltprost og har tidligere jobbet ved Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå.
Svein Arne Theodorsen, prost i Sunnhordland, og Geir Sørebø, prost i Ytre Sogn, var begge godt fremme i diskusjonen i Bjørgvin, uten å nå helt opp blant de fem.

Av disse "utenfra"-kandidatene vil jeg tippe at følgende står sterkt(og det betyr slett ikke at min liste nødvendigvis ville sett slik ut)foran bispedømmerådets endelige valg, da tar jeg også hensyn til de jeg er nokså sikre på vil svare nei til eventuell forespørsel: Kari Veiteberg, Berit Øksnes, Erling Pettersen, Egil Morland, Ivar Braut, Svein Arne Theodoresen. Lokalt vil trolig Kjetil Aano, en eller to av de mange dyktige prostene og en kvinnelig kandidat ha best sjanser.

Det er ofte slik at lokale stemmer går til lokale kandidater, fordi de er best kjent i nærområdet. Når alle stemmer er talt og veid, har altså regjeringen det siste ord. Skulle det være et mer direkte bispevalg, måtte stemmene vektes. F.eks. slik at lokale prester var en gruppe, lokalt ansatte en annen, teologiske læresteder en tredje, biskopene en fjerde og kirkerådet en femte, og så er det et diskusjonstema om landets proster skal stemme ved en slik anledning.

Kirkerådet har sterkt anbefalt at den kandidat som velges bør være blant de tre som har fått mest stemmer, med det vil nok også ble vurdert hvor de ulike grupper stemmeberettigede legger sine vota. En prestestemme i Rogaland vil ikke veie like mye som Kirkerådets vurdering. Og mens man tidligere bare talte førstestemmer, vil det åpenbart gi et mer representativt uttrykk for stemningen om man i opptellingen tok med de tre første fra den enkelte stemmegiver, med ulik vekt.

Jeg spår, bispedømmerådet og valginstansene gir råd, Trond Giske får siste ord.

2 kommentarer:

  1. Hvordan ser kravspesifikasjonen ut for en Biskop i Stavanger ?

    SvarSlett
  2. Ekte kjærlighetsspell Caster Dr.Obodo. Staver for å tiltrekke kjærlighet, Stopp skilsmisse, Ekteskapsstaver, Ta tapt kjærlighet, Penger og velstående staver, Beskyttelsesformål, fruktbarhetstast ..Kontakt Info:
    E-post: templeofanswer@hotmail.co.uk
    Ring, Viber og whatsapp: +234 (815) 542-5481

    SvarSlett